Watch Χαιρέτα μου τον Πλάτανο 第 1 季 Full Series Streaming

  Free Download Χαιρέτα μου τον Πλάτανο 第 1 季 720p 6,647 Kb/s
  HD - Χαιρέτα μου τον Πλάτανο 第 1 季 HD 4,184 Kb/s
  Χαιρέτα μου τον Πλάτανο 第 1 季 Full Full HD 7,993 Kb/s
Χαιρέτα μου τον Πλάτανο 第 1 季
6.1/10 by 10 users
Title:Χαιρέτα μου τον Πλάτανο
Genre: 喜剧
Air Date: 2020-10-12
Season Number: 1
Total Episodes: 170
Overview:
Stars: Pinelopi Plaka (Katerina), Thodoris Frantzeskos (Panagis), Thanasis Kourlabas (Ilias), Antigoni Drakoulaki (Kiki), Tasos Kostis (Haralambis), Theodora Siarkou (Filio), Jenny Diagoupi (Kalliopi), Penelope Pitsouli (Marmo), Alexandros Hrysanthopoulos (Tzortzis), Giorgos Tsouris (Thodoris), Jenny Karnou (Hrysa), Michalis Michalakidis (Kanellos), Antonis Stamos (Simos), Izabella Baltsavia (Toula)

All Episodes on season 1

第 1 集

Episode 1 : 第 1 集

October 12, 2020
第 2 集

Episode 2 : 第 2 集

October 13, 2020
第 3 集

Episode 3 : 第 3 集

October 14, 2020
第 4 集

Episode 4 : 第 4 集

October 15, 2020
第 5 集

Episode 5 : 第 5 集

October 16, 2020
第 6 集

Episode 6 : 第 6 集

October 19, 2020
第 7 集

Episode 7 : 第 7 集

October 20, 2020
第 8 集

Episode 8 : 第 8 集

October 21, 2020
第 9 集

Episode 9 : 第 9 集

October 22, 2020
第 10 集

Episode 10 : 第 10 集

October 23, 2020
第 11 集

Episode 11 : 第 11 集

October 26, 2020
第 12 集

Episode 12 : 第 12 集

October 27, 2020
第 13 集

Episode 13 : 第 13 集

October 28, 2020
第 14 集

Episode 14 : 第 14 集

October 29, 2020
第 15 集

Episode 15 : 第 15 集

October 30, 2020
第 16 集

Episode 16 : 第 16 集

November 02, 2020
第 17 集

Episode 17 : 第 17 集

November 03, 2020
第 18 集

Episode 18 : 第 18 集

November 04, 2020
第 19 集

Episode 19 : 第 19 集

November 05, 2020
第 20 集

Episode 20 : 第 20 集

November 06, 2020
第 21 集

Episode 21 : 第 21 集

November 09, 2020
第 22 集

Episode 22 : 第 22 集

November 10, 2020
第 23 集

Episode 23 : 第 23 集

November 11, 2020
第 24 集

Episode 24 : 第 24 集

November 12, 2020
第 25 集

Episode 25 : 第 25 集

November 13, 2020
第 26 集

Episode 26 : 第 26 集

November 16, 2020
第 27 集

Episode 27 : 第 27 集

November 17, 2020
第 28 集

Episode 28 : 第 28 集

November 18, 2020
第 29 集

Episode 29 : 第 29 集

November 19, 2020
第 30 集

Episode 30 : 第 30 集

November 20, 2020
第 31 集

Episode 31 : 第 31 集

November 23, 2020
第 32 集

Episode 32 : 第 32 集

November 24, 2020
第 33 集

Episode 33 : 第 33 集

November 25, 2020
第 34 集

Episode 34 : 第 34 集

November 26, 2020
第 35 集

Episode 35 : 第 35 集

November 27, 2020
第 36 集

Episode 36 : 第 36 集

November 30, 2020
第 37 集

Episode 37 : 第 37 集

December 01, 2020
第 38 集

Episode 38 : 第 38 集

December 02, 2020
第 39 集

Episode 39 : 第 39 集

December 03, 2020
第 40 集

Episode 40 : 第 40 集

December 04, 2020
第 41 集

Episode 41 : 第 41 集

December 07, 2020
第 42 集

Episode 42 : 第 42 集

December 08, 2020
第 43 集

Episode 43 : 第 43 集

December 09, 2020
第 44 集

Episode 44 : 第 44 集

December 10, 2020
第 45 集

Episode 45 : 第 45 集

December 11, 2020
第 46 集

Episode 46 : 第 46 集

December 14, 2020
第 47 集

Episode 47 : 第 47 集

December 15, 2020
第 48 集

Episode 48 : 第 48 集

December 16, 2020
第 49 集

Episode 49 : 第 49 集

December 17, 2020
第 50 集

Episode 50 : 第 50 集

December 18, 2020
第 51 集

Episode 51 : 第 51 集

December 21, 2020
第 52 集

Episode 52 : 第 52 集

December 22, 2020
第 53 集

Episode 53 : 第 53 集

December 23, 2020
第 54 集

Episode 54 : 第 54 集

January 04, 2021
第 55 集

Episode 55 : 第 55 集

January 05, 2021
第 56 集

Episode 56 : 第 56 集

January 06, 2021
第 57 集

Episode 57 : 第 57 集

January 07, 2021
第 58 集

Episode 58 : 第 58 集

January 08, 2021
第 59 集

Episode 59 : 第 59 集

January 11, 2021
第 60 集

Episode 60 : 第 60 集

January 12, 2021
第 61 集

Episode 61 : 第 61 集

January 13, 2021
第 62 集

Episode 62 : 第 62 集

January 14, 2021
第 63 集

Episode 63 : 第 63 集

January 15, 2021
第 64 集

Episode 64 : 第 64 集

January 18, 2021
第 65 集

Episode 65 : 第 65 集

January 19, 2021
第 66 集

Episode 66 : 第 66 集

January 20, 2021
第 67 集

Episode 67 : 第 67 集

January 21, 2021
第 68 集

Episode 68 : 第 68 集

January 22, 2021
第 69 集

Episode 69 : 第 69 集

January 25, 2021
第 70 集

Episode 70 : 第 70 集

January 26, 2021
第 71 集

Episode 71 : 第 71 集

January 27, 2021
第 72 集

Episode 72 : 第 72 集

January 28, 2021
第 73 集

Episode 73 : 第 73 集

January 29, 2021
第 74 集

Episode 74 : 第 74 集

February 01, 2021
第 75 集

Episode 75 : 第 75 集

February 02, 2021
第 76 集

Episode 76 : 第 76 集

February 03, 2021
第 77 集

Episode 77 : 第 77 集

February 04, 2021
第 78 集

Episode 78 : 第 78 集

February 05, 2021
第 79 集

Episode 79 : 第 79 集

February 08, 2021
第 80 集

Episode 80 : 第 80 集

February 09, 2021
第 81 集

Episode 81 : 第 81 集

February 10, 2021
第 82 集

Episode 82 : 第 82 集

February 11, 2021
第 83 集

Episode 83 : 第 83 集

February 12, 2021
第 84 集

Episode 84 : 第 84 集

February 15, 2021
第 85 集

Episode 85 : 第 85 集

February 16, 2021
第 86 集

Episode 86 : 第 86 集

February 17, 2021
第 87 集

Episode 87 : 第 87 集

February 18, 2021
第 88 集

Episode 88 : 第 88 集

February 22, 2021
第 89 集

Episode 89 : 第 89 集

February 23, 2021
第 90 集

Episode 90 : 第 90 集

February 24, 2021
第 91 集

Episode 91 : 第 91 集

February 25, 2021
第 92 集

Episode 92 : 第 92 集

March 01, 2021
第 93 集

Episode 93 : 第 93 集

March 02, 2021
第 94 集

Episode 94 : 第 94 集

March 03, 2021
第 95 集

Episode 95 : 第 95 集

March 04, 2021
第 96 集

Episode 96 : 第 96 集

March 08, 2021
第 97 集

Episode 97 : 第 97 集

March 09, 2021
第 98 集

Episode 98 : 第 98 集

March 10, 2021
第 99 集

Episode 99 : 第 99 集

March 11, 2021
第 100 集

Episode 100 : 第 100 集

March 15, 2021
第 101 集

Episode 101 : 第 101 集

March 16, 2021
第 102 集

Episode 102 : 第 102 集

March 17, 2021
第 103 集

Episode 103 : 第 103 集

March 18, 2021
第 104 集

Episode 104 : 第 104 集

March 19, 2021
第 105 集

Episode 105 : 第 105 集

March 22, 2021
第 106 集

Episode 106 : 第 106 集

March 23, 2021
第 107 集

Episode 107 : 第 107 集

March 26, 2021
第 108 集

Episode 108 : 第 108 集

March 29, 2021
第 109 集

Episode 109 : 第 109 集

March 30, 2021
第 110 集

Episode 110 : 第 110 集

March 31, 2021
第 111 集

Episode 111 : 第 111 集

April 01, 2021
第 112 集

Episode 112 : 第 112 集

April 02, 2021
第 113 集

Episode 113 : 第 113 集

April 05, 2021
第 114 集

Episode 114 : 第 114 集

April 06, 2021
第 115 集

Episode 115 : 第 115 集

April 07, 2021
第 116 集

Episode 116 : 第 116 集

April 08, 2021
第 117 集

Episode 117 : 第 117 集

April 09, 2021
第 118 集

Episode 118 : 第 118 集

April 12, 2021
第 119 集

Episode 119 : 第 119 集

April 13, 2021
第 120 集

Episode 120 : 第 120 集

April 14, 2021
第 121 集

Episode 121 : 第 121 集

April 15, 2021
第 122 集

Episode 122 : 第 122 集

April 16, 2021
第 123 集

Episode 123 : 第 123 集

April 19, 2021
第 124 集

Episode 124 : 第 124 集

April 20, 2021
第 125 集

Episode 125 : 第 125 集

April 21, 2021
第 126 集

Episode 126 : 第 126 集

April 22, 2021
第 127 集

Episode 127 : 第 127 集

April 23, 2021
第 128 集

Episode 128 : 第 128 集

April 26, 2021
第 129 集

Episode 129 : 第 129 集

April 27, 2021
第 130 集

Episode 130 : 第 130 集

April 28, 2021