Watch Χαιρέτα μου τον Πλάτανο 第 2 季 Full Series Streaming

  Free Download Χαιρέτα μου τον Πλάτανο 第 2 季 720p 6,647 Kb/s
  HD - Χαιρέτα μου τον Πλάτανο 第 2 季 HD 4,184 Kb/s
  Χαιρέτα μου τον Πλάτανο 第 2 季 Full Full HD 7,993 Kb/s
Χαιρέτα μου τον Πλάτανο 第 2 季
6.1/10 by 10 users
Title:Χαιρέτα μου τον Πλάτανο
Genre: 喜剧
Air Date: 2021-09-20
Season Number: 2
Total Episodes: 170
Overview:
Stars: Pinelopi Plaka (Katerina), Thodoris Frantzeskos (Panagis), Thanasis Kourlabas (Ilias), Antigoni Drakoulaki (Kiki), Tasos Kostis (Haralambis), Theodora Siarkou (Filio), Jenny Diagoupi (Kalliopi), Penelope Pitsouli (Marmo), Alexandros Hrysanthopoulos (Tzortzis), Giorgos Tsouris (Thodoris), Jenny Karnou (Hrysa), Michalis Michalakidis (Kanellos), Antonis Stamos (Simos), Izabella Baltsavia (Toula)

All Episodes on season 2

第 1 集

Episode 1 : 第 1 集

September 20, 2021
第 2 集

Episode 2 : 第 2 集

September 21, 2021
第 3 集

Episode 3 : 第 3 集

September 22, 2021
第 4 集

Episode 4 : 第 4 集

September 23, 2021
第 5 集

Episode 5 : 第 5 集

September 24, 2021
第 6 集

Episode 6 : 第 6 集

September 27, 2021
第 7 集

Episode 7 : 第 7 集

September 28, 2021
第 8 集

Episode 8 : 第 8 集

September 29, 2021
第 9 集

Episode 9 : 第 9 集

September 30, 2021
第 10 集

Episode 10 : 第 10 集

October 01, 2021
第 11 集

Episode 11 : 第 11 集

October 04, 2021
第 12 集

Episode 12 : 第 12 集

October 05, 2021
第 13 集

Episode 13 : 第 13 集

October 06, 2021
第 14 集

Episode 14 : 第 14 集

October 07, 2021
第 15 集

Episode 15 : 第 15 集

October 08, 2021
第 16 集

Episode 16 : 第 16 集

October 11, 2021
第 17 集

Episode 17 : 第 17 集

October 12, 2021
第 18 集

Episode 18 : 第 18 集

October 13, 2021
第 19 集

Episode 19 : 第 19 集

October 14, 2021
第 20 集

Episode 20 : 第 20 集

October 15, 2021
第 21 集

Episode 21 : 第 21 集

October 18, 2021
第 22 集

Episode 22 : 第 22 集

October 19, 2021
第 23 集

Episode 23 : 第 23 集

October 20, 2021
第 24 集

Episode 24 : 第 24 集

October 21, 2021
第 25 集

Episode 25 : 第 25 集

October 22, 2021
第 26 集

Episode 26 : 第 26 集

October 25, 2021
第 27 集

Episode 27 : 第 27 集

October 26, 2021
第 28 集

Episode 28 : 第 28 集

October 27, 2021
第 29 集

Episode 29 : 第 29 集

October 28, 2021
第 30 集

Episode 30 : 第 30 集

October 29, 2021
第 31 集

Episode 31 : 第 31 集

November 01, 2021
第 32 集

Episode 32 : 第 32 集

November 02, 2021
第 33 集

Episode 33 : 第 33 集

November 03, 2021
第 34 集

Episode 34 : 第 34 集

November 04, 2021
第 35 集

Episode 35 : 第 35 集

November 05, 2021
第 36 集

Episode 36 : 第 36 集

November 08, 2021
第 37 集

Episode 37 : 第 37 集

November 09, 2021
第 38 集

Episode 38 : 第 38 集

November 10, 2021
第 39 集

Episode 39 : 第 39 集

November 11, 2021
第 40 集

Episode 40 : 第 40 集

November 12, 2021
第 41 集

Episode 41 : 第 41 集

November 15, 2021
第 42 集

Episode 42 : 第 42 集

November 16, 2021
第 43 集

Episode 43 : 第 43 集

November 17, 2021
第 44 集

Episode 44 : 第 44 集

November 18, 2021
第 45 集

Episode 45 : 第 45 集

November 19, 2021
第 46 集

Episode 46 : 第 46 集

November 22, 2021
第 47 集

Episode 47 : 第 47 集

November 23, 2021
第 48 集

Episode 48 : 第 48 集

November 24, 2021
第 49 集

Episode 49 : 第 49 集

November 25, 2021
第 50 集

Episode 50 : 第 50 集

November 26, 2021
第 51 集

Episode 51 : 第 51 集

November 29, 2021
第 52 集

Episode 52 : 第 52 集

November 30, 2021
第 53 集

Episode 53 : 第 53 集

December 01, 2021
第 54 集

Episode 54 : 第 54 集

December 02, 2021
第 55 集

Episode 55 : 第 55 集

December 03, 2021
第 56 集

Episode 56 : 第 56 集

December 06, 2021
第 57 集

Episode 57 : 第 57 集

December 07, 2021
第 58 集

Episode 58 : 第 58 集

December 08, 2021
第 59 集

Episode 59 : 第 59 集

December 09, 2021
第 60 集

Episode 60 : 第 60 集

December 10, 2021
第 61 集

Episode 61 : 第 61 集

December 13, 2021
第 62 集

Episode 62 : 第 62 集

December 14, 2021
第 63 集

Episode 63 : 第 63 集

December 15, 2021
第 64 集

Episode 64 : 第 64 集

December 16, 2021
第 65 集

Episode 65 : 第 65 集

December 17, 2021
第 66 集

Episode 66 : 第 66 集

December 20, 2021
第 67 集

Episode 67 : 第 67 集

December 21, 2021
第 68 集

Episode 68 : 第 68 集

December 22, 2021
第 69 集

Episode 69 : 第 69 集

December 23, 2021
第 70 集

Episode 70 : 第 70 集

January 03, 2022
第 71 集

Episode 71 : 第 71 集

January 04, 2022
第 72 集

Episode 72 : 第 72 集

January 05, 2022
第 73 集

Episode 73 : 第 73 集

January 06, 2022
第 74 集

Episode 74 : 第 74 集

January 07, 2022
第 75 集

Episode 75 : 第 75 集

January 10, 2022
第 76 集

Episode 76 : 第 76 集

January 11, 2022
第 77 集

Episode 77 : 第 77 集

January 12, 2022
第 78 集

Episode 78 : 第 78 集

January 13, 2022
第 79 集

Episode 79 : 第 79 集

January 14, 2022
第 80 集

Episode 80 : 第 80 集

January 17, 2022
第 81 集

Episode 81 : 第 81 集

January 18, 2022
第 82 集

Episode 82 : 第 82 集

January 19, 2022
第 83 集

Episode 83 : 第 83 集

January 20, 2022
第 84 集

Episode 84 : 第 84 集

January 21, 2022
第 85 集

Episode 85 : 第 85 集

January 22, 2022
第 86 集

Episode 86 : 第 86 集

January 23, 2022
第 87 集

Episode 87 : 第 87 集

January 24, 2022
第 88 集

Episode 88 : 第 88 集

January 25, 2022
第 89 集

Episode 89 : 第 89 集

January 26, 2022
第 90 集

Episode 90 : 第 90 集

January 27, 2022
第 91 集

Episode 91 : 第 91 集

January 28, 2022
第 92 集

Episode 92 : 第 92 集

January 31, 2022
第 93 集

Episode 93 : 第 93 集

February 01, 2022
第 94 集

Episode 94 : 第 94 集

February 02, 2022
第 95 集

Episode 95 : 第 95 集

February 03, 2022
第 96 集

Episode 96 : 第 96 集

February 04, 2022
第 97 集

Episode 97 : 第 97 集

February 07, 2022
第 98 集

Episode 98 : 第 98 集

February 08, 2022
第 99 集

Episode 99 : 第 99 集

February 09, 2022
第 100 集

Episode 100 : 第 100 集

February 10, 2022
第 101 集

Episode 101 : 第 101 集

February 11, 2022
第 102 集

Episode 102 : 第 102 集

February 14, 2022
第 103 集

Episode 103 : 第 103 集

February 15, 2022
第 104 集

Episode 104 : 第 104 集

February 16, 2022
第 105 集

Episode 105 : 第 105 集

February 17, 2022
第 106 集

Episode 106 : 第 106 集

February 18, 2022
第 107 集

Episode 107 : 第 107 集

February 28, 2022
第 108 集

Episode 108 : 第 108 集

March 01, 2022
第 109 集

Episode 109 : 第 109 集

March 02, 2022
第 110 集

Episode 110 : 第 110 集

March 03, 2022
第 111 集

Episode 111 : 第 111 集

March 04, 2022
第 112 集

Episode 112 : 第 112 集

March 07, 2022
第 113 集

Episode 113 : 第 113 集

March 08, 2022
第 114 集

Episode 114 : 第 114 集

March 09, 2022
第 115 集

Episode 115 : 第 115 集

March 10, 2022
第 116 集

Episode 116 : 第 116 集

March 11, 2022
第 117 集

Episode 117 : 第 117 集

March 14, 2022
第 118 集

Episode 118 : 第 118 集

March 15, 2022
第 119 集

Episode 119 : 第 119 集

March 16, 2022
第 120 集

Episode 120 : 第 120 集

March 17, 2022
第 121 集

Episode 121 : 第 121 集

March 18, 2022
第 122 集

Episode 122 : 第 122 集

March 21, 2022
第 123 集

Episode 123 : 第 123 集

March 22, 2022
第 124 集

Episode 124 : 第 124 集

March 23, 2022
第 125 集

Episode 125 : 第 125 集

March 24, 2022
第 126 集

Episode 126 : 第 126 集

March 25, 2022
第 127 集

Episode 127 : 第 127 集

March 28, 2022
第 128 集

Episode 128 : 第 128 集

March 29, 2022
第 129 集

Episode 129 : 第 129 集

March 30, 2022
第 130 集

Episode 130 : 第 130 集

March 31, 2022
第 131 集

Episode 131 : 第 131 集

April 01, 2022
第 132 集

Episode 132 : 第 132 集

April 04, 2022
第 133 集

Episode 133 : 第 133 集

April 05, 2022
第 134 集

Episode 134 : 第 134 集

April 06, 2022
第 135 集

Episode 135 : 第 135 集

April 07, 2022
第 136 集

Episode 136 : 第 136 集

April 08, 2022
第 137 集

Episode 137 : 第 137 集

April 11, 2022
第 138 集

Episode 138 : 第 138 集

April 12, 2022
第 139 集

Episode 139 : 第 139 集

April 13, 2022
第 140 集

Episode 140 : 第 140 集

April 14, 2022
第 141 集

Episode 141 : 第 141 集

April 15, 2022
第 142 集

Episode 142 : 第 142 集

April 18, 2022
第 143 集

Episode 143 : 第 143 集

April 19, 2022
第 144 集

Episode 144 : 第 144 集

April 20, 2022
第 145 集

Episode 145 : 第 145 集

April 25, 2022
第 146 集

Episode 146 : 第 146 集

April 26, 2022
第 147 集

Episode 147 : 第 147 集

April 27, 2022
第 148 集

Episode 148 : 第 148 集

April 28, 2022
第 149 集

Episode 149 : 第 149 集

April 29, 2022